ЈЕЛЕНА БОШКОВИЋ

Потпредседник Комитета 300, је редовни професор на Универзитету Привредна Академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду. Шеф је канцеларије за Екологију и Инжењерски менаџмент у агробизнису и ментор студијског програма Екологија.
Др. Јелена Бошковић је рођена 29.12. 1949 године у Коњицу, Босна и Херцеговина. Удовица, Њен пок. Супруг је проф. Др. Момчило Бошковић, истакнути међународни научник (област Фитопатологије), са којим има два сина.
Хемију завршава на Педагошкој академији у Мостару (1971). Дипломирала је биологију на Природноматематичком факултету, Универзитет Нови Сад (1975). Магистрирала на Пољопривредном факултету, Универзитет Нови Сад (1987). Докторирала на истом факултету (1992)

Дугачак је списак њеног вишедеценијског професорског и научног рада. Редован професор на многим факултетима широм Србије , и то за две различите научне области:
1. Природне науке
2. Агрономија, технологија и инжењерски менаџмент

Израдила је многе националне и међународне пројекте. Члан је многих научних и стручних асоцијација на међународном нивоу. Публиковала је као аутор и коаутор 407 (четири стотине седам)научних радова, од који 64 (шездесет и четири) са СЦИ листе.
Аутор је уџбеника Генетика, три монографије, као и једне научне књиге.
Проф. Др. Јелена Бошковић ради рецензије за националне и међународне чаасописе у различитим категоријама од 1995 године.

Списак је огроман, тако да ћемо навести само неке:
1. Annals of Applied Biology ( Impact Factor:2.137; ISI Journal Citation Reports® Ranking: 3/35 Agriculture, Multidisciplinary, Izdavač: Wiley-Blackwell).
2. The European Journal of Agronomy ( The official journal of the European Society for Agronomy, Impact Factor: 3, 499, Izdavač: ELSEVIER)
3. The Journal of Cereal Science (Impact Factor: 2.844, Izdavač: ELSEVIER)
4. Industrial Crops and Products (Impact Factor: 2.837, Izdavač: ELSEVIER)
5. Journal of Harmonized Research Publications

Проф. Др. Јелена Бошковић, као истакнути научник, добила је Цертификат- признати статус рецензента од издавачке куће Elsevier за часопис Industrial Crops & Products August 2015.Овај статус је додељен проф. Бошковић, да је у последње две године урађена најбоља рецензија у овом часопису.

Њена биографија, као истакнутог професора и научника, се налази у свим енциклопедијама истакнутих личности у Србији, а појавиће се и у ” OXFORD BOOK, Oxford’s Book of Successful People of Serbia Encyclopedia” за 2017 годину.
Проф. Др. Јелена Бошковић говори енглески, француски и руски језик.